Projecten

recent uitgevoerd

Een overzicht van enkele meest recente projecten is hier in het kort weergegeven.

Veiligheidsdomein

Wat als we niets doen?

Er is een narratieve windtunnelmethodiek ontwikkeld met vier taken in vier 2030- scenario’s geplaatst. Experts bepaalden met deze 'scenario-stories' wat er misgaat asl er niet geïnnoveerd wordt. De verhalen zorgden voor een vlotte gap-analyse.

Toekomstverkenning Verhalen Turbulentie

Een PPS-organisatie

Bestemming 2050?!

In dit rapport over de wisselwerking tussen technologie en Sustainable Development Goals (Verenigde Naties) wordt de cruciale rol zichtbaar van technologie, inspirerend tot kansen en ontwikkeling: 'Van slim naar wijs benaderen van technologie(beleid)'.

Technologie Duurzaamheid SDG's-2050

Een veiligheidsinstituut

Naar buiten kijken

Een praktische en toegankelijke verkenning van de maatschappij in de toekomst in vier verschillende scenario's. De studie is 'onderweg' geregeld teruggekoppeld met de opdrachtgever. Een samenwerking met TNO en de Innovatiewerkplaats.

Toekomstverkenning Scenario's Analyse & Synthese

Een ministerie

Gluren bij de buren

Een praktisch onderzoek naar het kunnen gebruiken van innovaties vanuit een ander domein. Cross-sector-innovation. Uitwerking van enkele cases. Een samenwerking vanuit STT met Curiozy en de Innovatiewerkplaats.

Ecosystemen Categorieën Gouden cirkel

Een hbo

Strategie en toekomst

Een advies om toekomstonderzoek te verbinden aan het strategieproces. Een nieuwe manier om het strategieproces in te richten afhankelijk van de omgeving. Een samenwerking met STT.

Strategieproces Toekomstonderzoek Samenleving & stakeholders

Curiozy

Zondermeer

Een praktische werkmethode om  de impact van verschillende maatschappelijke activiteiten op de doelen van je organisatie te bepalen.

Maatschappelijke activiteiten Categorieën Scenario's

STT

4 x Nederland normaal

Ontwikkeling van vier scenario's over Nederland na de crisis. Voorzien van een lekenversie, twee presentaties, en een boekje.

Toekomstscenario's Samenwerking Openbaar gepubliceerd

In samenwerking met STT

Raakvlakken

Ontwikkeling, uitvoering, begeleiding en rapportage van een reeks scenario-workshops voor een hogeschool in Nederland. 

Strategievoorbereiding College van Bestuur Faculteiten en diensten

Een ROC

Gezonde toekomst

Pijnpuntenanalyse van een niet goed werkende interdisciplinaire afdeling. 

Interviews Teamscan Advies