4 x Nederland

Impact voor SHOG

Doelstelling

De toekomst

In deze toekomstverkenning worden drie onderwerpen uitgewerkt om de visie van de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem te verscherpen. Met als onderliggend doel de onderbouwing voor het verkrijgen voor het inzetten van een kwartiermaker.

Een technisch platform voor leren Samenwerken in en met het onderwijs Sustainable Development Goals (VN)

De basis

Deze korte toekomstverkenning is gebaseerd op scenario's die tijdens de crisis zijn ontwikkeld door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). De scenario's zijn beschikbaar op stt.nl, een samenvatting is hieronder te downloaden.

Zakelijk Zorgvuldig Zelfstandig Zorgvuldig

“Ik ben bang dat ik ontdek dat de beschaving die ik ken een kaartenhuis is. Dat alles wordt uitgewist. Maar ik ben ook bang voor het tegenovergestelde: dat als de angst straks weg is, alles bij het oude is gebleven.”

Paolo Giordano

Scenario

Zakelijk

Zorgvuldig

Zelfstandig

Zelfbewust

Zakelijk

De samenleving

Optimisme, nieuwe routines Duurzaamheid is een goede business case Online; Offline als het niet anders kan Dominante grote spelers en zzp’ers Traditionele sectoren krabbelen moeilijk op Eigen verantwoordelijkheid om bij te blijven

Wereld Snel uit het dal Innovatie voor duurzaamheid

Zakelijk

Het platform

Coursera als leverancier Wordt continu uitgebreid en verbeterd Is begonnen met duurzaamheidsmodules Geschikt voor extradisciplinair leren Hoofdzakelijk digitale modules Interactief, lineair- en netwerkgebruik

Engelstalig Hoge afdracht aan leverancier Eigen digitaal instituut mogelijk

Zakelijk

Samenwerking

Wereld: City in a garden (Singapore) Nederland: groen hbo en mbo Bedrijfsleven: innovatieprojecten Instituut: gemeenschappelijk fundament Docenten: vakoverschrijdend Studenten: extradisciplinair

Extradisciplinair Snel samen innoveren Samenwerking is regel

Zakelijk

Wereldvraagstukken

Investeringen voor duurzame innovatie Aandacht voor sub-urbanisatie Internationale crowdsourcing voor innovatie Online prioriteit tegen klimaatverandering Vrijwilligers voor inrichten duurzaamheid Armoedebestrijding blijft een issue

Commerciële belangen Duurzaamheid voert boventoon Daadkracht vooral in private sector

Scenario

Zakelijk

Zorgvuldig

Zelfstandig

Zelfbewust

Zorgvuldig

Europa Burgers eisen maatregelen Datamanagement voor gezondheid

Europese handel is snel op gang gekomen Veel overheidssturing Gezondheidscertificaat nodig Apps surveilleren voor gezondheid Klimaatverandering is risico Versnelde duurzaamheid

De samenleving

Zorgvuldig

Het platform

Duitse leverancier Gedegen software Met geschikt voor zorgsector Geschikt voor interdisciplinair leren Integratie van dagelijkse praktijk Veel templates om leren mee in te richten

Eenvoud Gedegenheid boven innovatie Vaste procedures

Zorgvuldig

Samenwerking

Wereld: uitwisseling leiderschap (Europa) Nederland: zorgsectoren cure, care en para Bedrijfsleven: bijscholing over technologie Instituut: 'tweelinginstituut' in Denemarken Docenten: veel zorg- en it-experts Studenten: interdisciplinair

Interdisciplinair Technologie- en zorggedreven Minimale maar hechte samenwerking

Zorgvuldig

Wereldvraagstukken

Gezondheid is het uitgangspunt voor acties Investeringen in gegevensbeheer Internationale preventieprogramma's Trage aanpak door risicomijdend gedrag Armoedebestrijding met zorgverzekeringen Voorbereiding bescherming bij klimaatramp

Delen van kennis over gezondheid Stabiele aanpak van projecten Credo is 'Meten is weten'

Scenario

Zakelijk

Zorgvuldig

Zelfstandig

Zelfbewust

Zelfstandig

Nederland Sterke hang naar nationalisme Vitale producten en vitaal werk

Importheffingen Autarkie voor onafhankelijkheid Nationale werkgelegenheidsplannen Regels voor gepast werk bij werkloosheid Fysieke verzuiling Weinig solidariteit en verbinding

De samenleving

Zelfstandig

Het platform

Gebruikslicentie bij Nederlandse leverancier Nederlandstalig en Nederland gericht Modules voor allerlei vormen van leren Kern is het spectrum van vitale beroepen Gericht op behalen van deelkwalificaties Verbindingen met bedrijfsleven

Technisch Roeien met de riemen die je hebt Gebruiksmetingen

Zelfstandig

Samenwerking

Wereld: commercieel, wanneer hoog nodig Nederland: vitale beroepen Bedrijfsleven: vitale producenten Instituut: schoenmaker blijf bij je leest Docenten: vullen elkaar aan waar nodig Studenten: intradisciplinair

Intradisciplinair Voor een vitaal Nederland Elkaar aanvullen

Zelfstandig

Wereldvraagstukken

Nationale inzamelingsacties Rode kruis is kwartiermaker Uitnutting kennis over watermanagement Hulp veelal vanuit overheid Landbouwonderwijs naar derde wereld Migranten welkom in vitale sectoren

Beperkte aandacht voor de wereld Hulp onder voorwaarden Ondersteuning Nederlandse economie

Scenario

Zakelijk

Zorgvuldig

Zelfstandig

Zelfbewust

Zelfbewust

Lokaal Onderlinge steun Ambachtelijkheid voor een beter leven

Eigen gemeenschap is veilig Duurzame horizontale samenleving Small is beautiful Zo nodig handelen met Noordwest-Europa Acceptatie van risico's Overtollige voorraden zijn buffers

De samenleving

Zelfbewust

Het platform

Coöperatief eigenaarschap Ingericht als een klein atelier Ondersteunend aan praktijk Communities op vak en interesse Leren van en met elkaar Mobiel gebruik als essentie

Ambachtelijk Ons-kent-ons-economie Flexibiliteit

Zelfbewust

Samenwerking

Wereld: kennis over lokaal werken (Afrika) Nederland: provinciaal Bedrijfsleven: maakindustrie en zzp Instituut: gezamenlijke ateliers Docenten: part-time & veel workshops Studenten: transdisciplinair

Transdisciplinair Voor een duurzame omgeving Elkaars belangen begrijpen

Zelfbewust

Wereldvraagstukken

Communities zetten zich gericht in Innovatie voor voedselproblematiek Steun van overheid en not-for-profit Holistische visie op wereldvraagstukken Met en voor mensen Leren van initiatieven die goed gaan

Lokale initiatieven voor betere wereld Alle Sustainable Development Goals Een betere wereld begint bij jezelf

Impact

Aandachtspunten

Als je door je oogharen kijkt naar de onderwerpen dan zie je zowel overeenkomsten als verschillen. In de synthese zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de aanscherping van de visie genoemd.

Platform Samenwerken Wereldvraagstukken

Synthese

Impact

Platform: mens- en praktijkgericht Platform: zeggenschap over eigendom Samenwerken: naar nieuwe comfortzones Samenwerken: klein & groot, hier & daar Vraagstukken: duurzaamheid is een kans Vraagstukken: doen wat je kunt en weet

Het platform is voor samen leren Samenwerken vanuit elkaars belangen Aanpak vraagstukken is meerduidig