De verankering

Verbinding van toekomstonderzoek met het strategieproces

De omgeving

Sometimes you have to accept the fact that certain things will never go back to how they used to be. Life goes on.

De situaties

Centraal

Decentraal

Exploitatie

Exploratie

De kudde

De roedel

De zwerm

De troep

De roedel

De roedel

Respect voor de overheid Controle, hiërarchie,  kaderstelling, zaken goed doen

Zekerheid Procedures Stakeholders Planning Informatief

Missiegedreven

4-jaars cyclus Performance Strakke controle Voorspellend Kwantitatief

De troep

De troep

Delegeren van verantwoordelijkheid Splitsingen, eigen kracht, waarden gedreven, veelheid belangen

Positieversterking Overleg Werkveld Updates Heidagen

Strategiegedreven

1-jaars cyclus Arbeidsmarkt Interne participatie Lokale expertise Toetsend

De zwerm

De zwerm

Experimenteren en persoonlijke ruimte Vertrouwen, complexiteit, aanwezigheid, zelforganisatie

Innovatie Creativiteit Interactie Nieuwe combinaties Blogs & vlogs

Innovatiegedreven

10-weken periode Didactiek Trends Inspirerend Inzichten

De kudde

De kudde

Vertrouwen in technologie en experts Groei, doelmatigheid, management, instrumenteel

Kennisontwikkeling Lectoraten Onderwijs & -zoek Co-creatie War-room

Visiegedreven

2-jaars horizon Vakkennis Nut Workshops Praktijkgericht

Stappenplan

Stappenplan

Beginnen en volhouden Toekomstonderzoek continu verbonden houden met het strategieproces

Actualiteit Aansluiting Alignment Aangenaam Aanpassing

Vijf stappen

Bepaal huidige omgeving Bepaal passende situatie Bepaal nodige aanpassing Bepaal hoe goed het gaat Bepaal toekomstige omgeving